Tisztelt Érdeklődők! A 2018-as aukciós kampányunk lezárult. További ingatlanjainkat a www.recovery-ingatlan.hu oldalon találják meg. Üdvözlettel: Aukciós Csapat

A RECOVERY Zrt. nyilatkozata

A RECOVERY Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: RECOVERY Zrt.) weboldalainak megtekintésével Ön elfogadja a RECOVERY Zrt. által ezen az oldalon meghatározott feltételeket. Kérjük, hogy ne látogassa weboldalainkat, ha ezekkel a feltételekkel nem ért egyet.

Szerzői jog

A RECOVERY Zrt. weboldalai szerzői jogvédelem alá tartoznak. A RECOVERY Zrt. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni, kinyomtatni, azokat másnak nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.

Információk

A weboldalakon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik.

A felelősség kizárása

A RECOVERY Zrt. nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a

ˇ                     a weboldalak használatával kapcsolatosak,

ˇ                     a weboldalak használatából, használatra képtelen állapotából származnak,

ˇ                     a weboldalak nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, az információ továbbításának késedelméből, vírusból vagy más, rosszindulatú kódból, vagy az adatátviteli út hibájából keletkeznek.

Más által rendelkezésre bocsátott anyagok

A RECOVERY Zrt. nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzé tett anyagokért, információkért, amelyek a RECOVERY Zrt. weboldalakhoz kapcsolódnak.  

Személyes adatok védelme

Azzal, hogy Ön a RECOVERY Zrt. részére bármely személyes adatát akár a weboldalak űrlapjainak használatával, akár a honlapon feltüntetett e-mailben elküldi, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot a RECOVERY Zrt. az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint kezelje.

A RECOVERY Zrt. kijelenti, hogy az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.

A RECOVERY Zrt. kijelenti, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Általános Adatvédelmi Rendelet (EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeli.